Надо информацию о ...

... главном санитарном враче г.Киева и его заместителях
... отделах и лабораториях городской СЭС
... районных санэпидемстанциях
... разъяснениях касательно выдачи разрешений на промышленную группу товаров
... проведении санитарно-гигиенической экспертизы при ввозе грузов из-за границы
... перечне документов, которые необходимо предоставить субъектам ВЭД для получения разрешения на ввоз,реализацию (использование) товаров, которые поступают в Украину через г.Киев
... перечне разрешительных документов, которые выдаются Киевской городской санэпидемстанцией
... перечне документов и материалов необходимых для проведения работ по санэпидем экспертизе
... отделе санитарно-гигиенической экспертизы
... порядке выполнения и типовом договоре на выполнение санитарно-эпидемиологической экспертизы

 

Главный государственный санитарный врач г. Киева и его заместители(вернуться к перечню)

Козлова Ирина Антоновна

Адрес: г.Киев, ул. Некрасовская, 10/8
Телефон: (044) 486-5486
Факс: (044) 486-4027

Заместители главного врача:

Пастушенко Сергей Григорьевич (044) 486-6020
Колос Лариса Антоновна (044) 482-2319
Билецкая Светлана Казимировна (044) 486-6287
Горобець Ольга Васильевна (044) 425-6004

Отделы и лаборатории городской СЭС (вернуться к перечню)

Отдел Адрес Телефон
Вiддiл ОУКДС вул. Некрасiвська, 10/8
(044) 486-8814
Санiтарно-гiгiєнiчний вiддiл
(044) 484-0018
Вiддiлення гiгiєни харчування
(044) 486-5560
Вiддiлення гiгiєни працi
(044) 486-6446
Вiддiлення гiгiєни дiтей та пiдлiткiв
(044) 486-1734
Вiддiл гiгiєнiчних проблем екологiї
(044) 484-0019
Вiддiлення комунальної гiгiєни
(044) 486-4775
Вiддiлення експертизи, планування та забудови населених мiсць
(044) 486-4915
Вiддiлення лiкарняної гiгiєни
(044) 482-2081
Вiддiл санiтарно-гiгiєнiчної експертизи
(044) 482-2270
Санiтарно-гiгiєнiчна лабораторiя
(044) 482-1624
Епiдвiддiл вул. Естонська, 3
(044) 400-7354
Вiддiл ОНi та СНiДУ
(044) 400-5016
Вiддiл медпаразитологiї
(044) 400-4017
Вiддiл радiацiйої гiгiєни
(044) 400-5046
Бактеорологiчна лабораторiя
(044) 486-6091
Лабораторiя ОНi
(044) 422-0132
Лабораторiя СНiДу
(044) 400-4007
Лабораторiя медпаразитологiї
(044) 400-4017
Вiрусологiчна лабораторiя вул. Естонська, 3а
(044) 400-5036
Радiологiчна лабораторiя
(044) 443-8992

Районные санэпидемстанции(вернуться к перечню)

Учереждение Главный врач Адрес Телефон e-mail
Міська санепідстанція  Козлова
Ірина Антонівна 
вул. Некрасовська, 10/8 
(044) 486-5486
(044) 486-6020
Санепідстанція
Голосiївського р-ну
Кушнір
Любов Василівна 
вул. Ломоносова, 10 
(044) 258-4435
Санепідстанція
Дарницького р-ну
Оселедець
Людмила
Олександрівна 
пр. Бажана, 7-е 
(044) 563-9664
Санепідстанція
Деснянського р-ну
Красножон
Олексій
Леонідович 
вул. Данькевича, 4 
(044) 532-1390
Санепідстанція
Днiпровського р-ну
Матвієнко
Алла Павлівна 
вул. Краківська, 30-а 
(044) 592-0304
Санепідстанція
Оболоньського р-ну
Вербіч
Елла Юріївна 
вул. Тимошенка, 2-д 
(044) 418-7839
Санепідстанція
Печерського р-ну
Юн
Євген
Олександрович 
бул. Л. Українки, 8 
(044) 287-6070
Санепідстанція
Подiльського р-ну
Алексєєв
Сергій Михайлович
вул. Волоська, 19 
(044) 425-3028
Санепідсшція
Святошинського р-ну 
Костенко
Олег
Олександрович 
вул. Ольжича, 10-а 
(044) 453-2522
Санепідстанція
Солом'янського р-ну 
Лозовий
Михайло Петрович 
вул. Саксаганського, 107 
(044) 289-5449
Санепідстанція
Шевченкiвського р-ну 
Мельниченко
Михайло
Григорович 
вул. Червоноармійська,4 
(044) 234-3515
Міська дезінфекційна станція Грицай
Ігор Максимович
вул. Дегтярівська, 25 
(044) 483-3910
Міське медичне виробниче
підприємство "Профдезінфекція" 
Ільченко
Володимир
Іванович
вул. Дегтярівська, 25/1 
(044) 483-8327

Разъяснения касательно выдачи разрешений на промышленную группу товаров(вернуться к перечню)

В зв`язку з надходженням запитів від суб`єктів зовнішньої та внутрішньої економічної діяльності щодо необхідності погодження асортиментного переліку на промислову групу товарів, повідомляєм:
1.У відповідності з п.8”Правил продажу непродовольчих товарів”, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв`язків і торгівлі України від 27.05.96р. №294, господарюючий суб `єкт на імпортовану продукцію повинен мати висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.

2.У відповідності з „Правилами торгівлі на ринках”, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв`язків і торгівлі України від 12.03.96 року № 157, товари, які надійшли на продаж, повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам. На сьогодні (у відповідності з Законом України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, наказом Міністерства охорони здоров`я від 09.10.2003 р.№247 „Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи”, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 11.01.2001р. за № 45) - це „Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи”.

3.Погодження асортиментного переліку товарів з територіальними установами санепідслужби проводиться до відкриття підприємства та в разі зміни асортименту товарів у відповідності з п. 10. 2 „Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами”, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 11.07.2003р.№ 185 та у відповідності з п. 5 „Санитарных правил для предприятий продовольственной торговли №578-91”.
Виходячи з викладеного вище, головний державний санітарний лікар території, має право погоджувати асортиментний перелік на продовольчу групу товарів.
Вимоги голів райдержадміністрацій у м.Києві щодо погодження з санітарно-епідеміологічною службою асортиментного переліку на товари непродовольчої групи є неправомірними та не підлягають виконанню керівниками установ держсанепіднагляду.

З метою збереження здоров`я населення м Києва організаціям, підприємствам, суб’єктам підприємницької діяльності усіх форм власності тощо, що займаються реалізацією пестицидів та агрохімікатів, є обов`язкове погодження асортиментного переліку пестицидів та агрохімікатів для реалізації населенню головними державними санітарними лікарями районів м. Києва у відповідності до „Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”, доповнень до „Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”, інструкцій з безпечного застосування пестицидів які погоджені установами Міністерства Охорони Здоров`я відповідно до Державних санітарних правил ”Транспортування, зберігання та застосування пестицидів та агрохімікатів у народному господарстві України” ДСП 8.8.1.2.001 - 98 від 03.08.98 № 1 п. 6.1.1..

Головний державний
санітарний лікар м, Києва І.А. Козлова

Порядок проведения санитарно-гигиенической экспертизы при ввозе грузов из-за границы (вернуться к перечню)

У відповідності до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" розділ 1, ст.16, Постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.99р № 1109 "Про затвердження положення про державний санітарно-епідемічний нагляд в Україні" р.10 п.10 –підприємства, установи та громадяни можуть завозити із-за кордону сировину, продукцію (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) і реалізувати чи використовувати їх в Україні лише за наявності даних щодо безпеки для здоров'я населення. У разі відсутності зазначених даних ввезення, реалізація та використання продукції закордонного виробництва дозволяється лише після отримання позитивного висновку державної санітарно-епідемічної експертизи.

Згідно Митного Кодексу України, що вступив в силу з початку 2004 року ст.27 та ст.97 товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю поряд з іншими видами контролю підлягають і санітарно-епідемічному.

Цю функцію виконують фахівці відділу санітарно-гігієнічної експертизи Київської міської санепідстанції за адресою: вул.Некрасівська 10\8, каб.18, тел. 482-2270. Суб'єкти зовнішньо-економічної діяльності (далі суб'єкти ЗЕД), які звертаються у відділ з цього питання, повинні мати при собі дані про вантаж і його безпеку для здоров'я населення, які пред'являють тільки оригінальні висновки санітарно епідемічної експертизи або копії, завірені нотаріально і залишають у відділі копії цих документів, завірених мокрою печаткою фірми.

Після розгляду представлених документів надається дозвіл на ввезення та реалізацію вантажу, що відображається у вигляді печатки встановленого зразку та кольору.

Для зручності роботи з суб'єктами ЗЕД на вантажних відділах Київської регіональної митниці № 3 та №7 по вул. Новопирогівська, 58 (тел. 206-8067), на вантажних відділах №1, №4, №6 по вул. Малинській, 20 (будинок "Ж" 2-й поверх, №2 вул.Довбуша, 20) працюють пункти санітарно-гігієнічної експертизи Київської міської санепідстанції. Режим роботи на пунктах з 9-00 до 13-00, крім суботи та неділі.

При необхідності фахівці відділу надають консультативну допомогу з вищезазначених питань.

Відповідно до Розпорядження головного державного санітарного лікаря м.Києва "Про посилення державного санепіднагляду за висновками державної санітарно-епідемічної експертизи" № 10 від 19.05.04р., надання дозволів на ввезення , реалізацію та використання вантажів на митній території міста Києва та України проводиться тільки при умові представлення суб'єктами ЗЕД оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи або копії, завіреної нотаріально.

Завідуюча відділом санітарно-гігієнічної експертизи
О.Г.Решетілова

Перечень документов, которые необходимо предоставить субъектам ВЭД для получения разрешения на ввоз,реализацию (использование) товаров, которые поступают в Украину через г.Киев(вернуться к перечню)

Лист – звернення встановленого зразка.

Облікова картка акредитації на митниці.

Товарно-транспортна накладна (крім консамента).

Рахунок-фактура (інвойс) з перекладом у випадку, якщо останній викладено іноземною мовою.

Документ, підтверджуючий код товару за УКТ ЗЕД: імпортна декларація, що взята під митний контроль, висновок митної лабораторії чи інш.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на імпортований товар (оригінал чи нотаріально завірена копія)

Свідоцтво про державну реєстрацію, реєстраційне посвідчення у випадку завезення ліків для людей та тварин, виробів медичного призначення, пестицидів та агрохімікатів.

Документ, що підтверджує країну-виробника товару.

Договір, контракт поставки товару, при умові на його посилання у висновку дердержавної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Документ про оплату.

При надходженні гуманітарної допомоги додатково:
- витяг з протоколу Кабінету Міністрів України “Про гуманітарну допомогу”;
- сертифікат дезинфекційної обробки речей з перекладом.
- одноразовий дозвіл при ввезенні виробів медичного призначення.

Перечень разрешительных документов, которые выдаются Киевской городской санэпидемстанцией (вернуться к перечню)

Назва документу
дозвільного характеру
Нормативно-правові акти,
якими регламентується
видача документу
Плата за видачу
документу (грн.) та
правові підстави
для цього
Перелік документів,
які необхідно надати
Термін видачі
документу
1. Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів будівництва, розширення, реконструкції або модернізації об’єктів, за результатами якої надається Висновок на проект будівництва Ф-303/0 затверджена наказом МОЗ України від 11.07.00р. № 160 та Висновок державної санекспертизи. Закон України від 24.02.94р. № 4004-XII “Про забезпечення санепідблаполуччя населення” ст. 11, 15, 30 та 35
Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні у редакції Постанови КМУ від 19.08.02р. № 1217
Постанова Головного державного санітарного лікаря України № 3 від 24.01.06р. "Про введення з 1 березня 2006 року в системі санепідслужби України єдиної форми дозвільного документу "Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи"
Вартість проекту визначає служба Держекспертизи згідно Постанови КМ України 11.04.02р. № 483 “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи” (в залежності від обсягів, видів робіт).
У відповідності з п. 240 Постанови КМУ від 11.05.2006р.№ 662 "Про внесення змін до постанов Кабінету  Міністрів України  від 15 жовтня 2002 р.  № 1544 і від 27 серпня 2003 р. № 1351" згідно тарифів платних послуг
3,22 грн. + ПДВ за одну сторінку проектної документації
Надання проектів будівництва, реконструкції об'єкта в повному обсязі. Вихідні дані в складі:
- рішення КМДА;
договір аренди на земельну ділянку;
- АПЗ;
- завдання на проектування;
- ТУ на підключення до технічних мереж;
- пояснювальна записка в складі
- архітектурно-будівельної частини;
- cанітарно-технічної частини;
конструктивної частини.
- графічні матеріали;
- ситуац. план;
- генеральний план;
- генеральний план погоджений з Головархітектури та відповідними службами міста ;
-поверхові плани об'єкта відповідно призначення об'єкту, технологічні рішення.
Протягом 30 днів від дня надходження необхідних документів
2. Комплексне вивчення документів та підготовка проекту висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Закон України від 24.02.94р. № 4004-XII “Про забезпечення санепідблаполуччя населення” ст.11, ст..41 п “з”, ст..35
Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні у редакції Постанови КМУ від 19.08.02р. № 1217
п. 244 Постанови КМУ від 11.05.2006р.№ 662 "Про внесення змін до постанов Кабінету  Міністрів України  від 15 жовтня 2002 р.  № 1544 і від 27 серпня 2003 р. № 1351"
Наказ МОЗ України від 14.03.2006р. № 120 “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000р. № 247”
Постанова Головного державного санітарного лікаря України № 3 від 24.01.06р. "Про введення з 1 березня 2006 року в системі санепідслужби України єдиної форми дозвільного документу "Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи"
200 + ПДВ Наказ МОЗ України від 14.03.06р. № 120 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000р. № 247".
Для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи заявник подає:
- заяву за формою (додаток  № 1 до наказу),
- матеріали, документи (один примірник у вигляді оригіналу або копії, завіреній печаткою заявника),
- зразки, які потрібні для проведення експертизи (додатки  №№ 2,3,4 до наказу),
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Якщо склад,  характер,  властивості  об'єкта  експертизи потребують  додаткового  аналізу,  то  заклади державної санітарно-епідеміологічної служби  можуть вимагати від заявника інші  документи  та  матеріали,  що  містять інформацію про прямий або опосередкований вплив об'єкта експертизи на здоров'я населення чи його санітарне та епідемічне благополуччя в  обсязі,  необхідному  для  проведення  обґрунтованої  державної санітарно-епідеміологічної  експертизи/.

Кількість  зразків та маса проб для проведення державної санітарно-епідеміологічної  експертизи  визначаються  відповідними нормативними документами   а за їх відсутності (у разі  нової,  модернізованої,  імпортної  продукції тощо)  -  за  аналогією з відповідними нормативними документами на продукцію, галузевими та державними стандартами, правилами відбору зразків   на   конкретну  продукцію  та  методами  досліджень  або відповідно до програми дослідження  (даний  пункт  поширюється  на експертизу   продукції   і   не   застосовується   при  експертизі нормативних документів).

Перед початком робіт виконавець робіт визначають  програму  проведення  вимірювань,  досліджень об'єктів експертизи,  наукового обґрунтування  критеріїв  безпеки  та  умов використання об'єкта експертизи,  відповідних правил,  регламентів тощо.

     Обсяг робіт  визначається  потребами  експертизи в проведенні обстеження,  дослідження,  випробування  чи  вимірювання   об'єкта

експертизи  до  вимог  санітарного  законодавства  на  цей  об'єкт експертизи.

     Заявник несе відповідальність за недостовірність наданих документів,  матеріалів, зразків  та  невиконання  вимог висновку експертизи.

30 днів при умові надання всіх необхідних документів та зразків
3. Визначення радіаційної ситуації, підготовка та обґрунтування протирадіаційних заходів на радіаційно небезпечному об’єкті п. 230 Постанови КМУ від 11.05.2006р.№ 662 179,27 + ПДВ за один документ Заявка з вказаного питання.
Відповідно до переліку №2 ОСП забезпечення радіаційної безпеки України. ДСП 6.177-2005-09-02
2 тижні
4. Санітарний паспорт на роботу з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання п. 238 Постанови КМУ від 11.05.2006р.№ 662
ОСП забезпечення радіаційної безпеки України. ДСП 6.177-2005-09-02
40,89 + ПДВ за один документ Заявка з вказаного питання.
Відповідно до переліку №2 ОСП забезпечення радіаційної безпеки України. ДСП 6.177-2005-09-02
Від 2 до 6 місяців
5. Паспорт радіаційної якості та радіаційного сертифіката п. 239 Постанови КМУ від 11.05.2006р.№ 662 21,91 + ПДВ за один документ Заявка з вказаного питання.
Технічна документація.
радіаційного сертифікат на сировину з місця видобування, обсяг виробництва або використання за рік, зразки матеріалів в кількості 1 кг з точною вказівкою партії.
2 тижні
6. Розгляд і оформлення документів  на роботу з біологічними агентами різних груп п. 245 Постанови КМУ від 11.05.2006р.№ 662
ДСП 9.9.5.-064-2000 "Порядок видачі дозволів на роботу з мікроорганізмами I-IV груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК"
200,59 + ПДВ за один документ 1. Клопотання керівника організації.
2. Пояснювальна записка.
3. Графічна план-схема приміщення.
4. Акти перевірок.
5. Висновок головного державного санітарного лікаря та режимної комісії території на право отриманння дозволу на роботу з мікроорганізмами I-IV груп патогенності.
30 днів

Перечень документов и материалов необходимых для проведения работ по санэпидем экспертизе (вернуться к перечню)

1.Заявление (скачать)
2.Пакет документов для проверки сырья, продукции и т.п. (скачать)
2.Пакет документов для проверки проектов, нормативных документов и т.п. (скачать)
2.Пакет документов для проверки технологии, действующего объекта и т.п.(скачать)

Отдел санитарно-гигиенической экспертизы (вернуться к перечню)

Заведующая отдлелом
Решетилова Александра Григорьевна

Адрес
ул.Некрасовская, 10/18

Режим работы

пн, чт, пт
9:00-16:00
вт, ср
10:00-16:00
сб
9:00-13:00
вс
Выходной
Технический перерыв
13:00-14:00

Подразделения отдела санитарно-гигиенической экспертизы Киевской городской санэпидемстанции, которые размещены на Отделах Таможенного Оформления киевской региональной таможни:

Подразделение Адрес Телефон Режим работы
ВВ №1,4,6 ул.Малинская, 20
(044) 452-6701
пн-пт 9:00-17:00
ВВ №2 ул.Довбуша, 22
(044) 465-2751
ВВ №3,7 ул.Ново-Пироговская, 58 каб.110 
(044) 206-8067
ВВ №8 ул.Туполева, 23
(044) 422-0315
вт,чт 9:00-17:00
Фрозен Фрио ул.Богатырская,1
(044) 501-6519
пн,ср,пт 9:00-17:00

Порядок выполнения и Типовой договор на выполнение санитарно-эпидемиологической экспертизы (вернуться к перечню)

Порядок выполнения (Приказ МОЗ Украины №120 от 14.03.2006) (скачать)
Типовой договор на выполнение санитарно-эпидемиологической экспертизы, акт, спецификация (скачать)