Надо информацию о ...

... адреси районних управлінь пенсійного фонду:
... отримання пенсії за віком
... отримання пенсії в разі втрати годувальника
... отримання пенсії при достроковому виході на пенсію
... отримання пенсії за вислугу років
... отримання пенсії по інвалідності
... перелік документів для отримання надбавок до пенсій, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищеньнсію
... отримання пенсії при достроковому виході на пенсію
... зразки заяв та документів:

 

Отделения оформления паспортов. Паспортные отделы РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве(вернуться к перечню)

Назва Адреса Телефон
Голосіївське районне управління
пенсійного фонду в м.Києві
вул. Горького 70
(044) 227-8857
Дарницьке районне управління
пенсійного фонду в м. Києві
вул. Вербицького Архітектора 9
(044) 564-4374
Деснянське районне управління
пенсійного фонду в м. Києві
вул. Каштанова 6
(044) 545-1149
Дніпровське районне управління
пенсійного фонду в м. Києві
вул. Краківська 18
(044) 558-9210
Оболонське районне управління
пенсійного фонду в м. Києві
вул. Озерна 26а
(044) 467-9810
Печерське районне управління
пенсійного фонду в м. Києві
узвіз Крутий 4
(044) 235-5199
Подільське районне управління
пенсійного фонду в м. Києві
вул. Борисоглібська 14
(044) 416-1080
Святошинське районне
управління пенсійного фонду
в м. Києві
вул. Корольова Академіка 5а
(044) 422-4223
Солом'янське районне управління
пенсійного фонду в м.Києві
вул. Керченська 5а
(044) 243-7764
Шевченківське районне
управління пенсійного фонду
в м. Києві
вул. Воровського 29
(044) 216-3456

Отримання пенсії за віком (вернуться к перечню)

Право на пенсію за віком мають:
чоловіки - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років;
жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.
Перелік документів для оформлення пенсії за віком:
1). Заява про призначення пенсії;
2). Документи, що підтвержують стаж (трудову книжку. Якщо трудовой книжки немає, то військовий квиток, довідки, витяги з приказів та інші документи, що містять інформацію про стаж);
3). Довідку про зарабітну плату (дохід);
4). пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання та вік (копія); 5. Ідентифікаіийний номер;
5). Посвідчення учасника бойових дій; довідку медико-соціальної експертної комісії про установлення інвалідності; 7. Свідоцтво про народження дітей;
6). Документи про визнання вас ветераном війни, про те, що ви маєте особисті заслуги перед Батьківщиною або що на вас розповсюджується дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіях їхнього соціального захисту»;
7). Документи, які підтвержують особисті трудові заслуги перед Батьківщиною;
Документи про признании вас реабилитированным или о том, что вы являетесь членом семьи реабилитированного.

Отримання пенсії в разі втрати годувальника(вернуться к перечню)

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (стаття 38). При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, також мають право на пенсію, якщо згодом втратили джерело засобів до існування.
Непрацездатними членами сім'ї вважаються:
а) діти, брати, сестри й онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, при цьому брати, сестри й онуки - за умови, якщо вони не мають працездатних батьків;
б) батько, мати, дружина, чоловік, якщо вони є інвалідами або досягли: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років;
в) один з батьків, або чоловік (дружина), або дід, бабуся, брат чи сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8 років, і не працює;
г) дід і бабуся - в разі відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати.
Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку.
Всі правила цього Закону, що стосуються сімей померлих, відповідно поширюються (оскільки не обумовлено інше) і на сім'ї безвісти відсутніх, якщо безвісна відсутність годувальника засвідчена у встановленому порядку.
Перелік документів для отримання пенсії у зв'язку зі втратою годувальника:
1). Пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання та вік (копія);
2). Документи, що підтверджують родинні зв’язки з померлим годувальником;
3). Свідоцтво реєстрації актів громадянського стану про смерть годувальника або рішення суду про визнанні його без вісти зниклим; 4. Документи про вік годувальника сім’ї (якщо вік не зазначено в свідоцтві про смерть);
4). Документи, що підтверджують стаж померлого годувальника;
5). Довідку про заробіток померлого годувальника;
6). Довідку про утриманні, якщо пенсія призначається недієздатним членам сім’ї;
7). Довідки учбових закладів, якщо хтось з членів сім’ї навчається;
8). Довідку про те, що один з батьків, дід, бабця, брат чи сестра померлого зайняті доглядом за дітьми померлого, які не досягли 8 років;
9). Рішення органів опіки про призначення вас опікуном;
10). Документи про визнання вас ветераном війни, про те, що ви маєте особливі заслуги перед Батьківщиною або що на ваш статус підпадає під дію Закону «Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту»;
Документи про визнання вас реабілітованим або про те, що ви є членом сім’ї реабілітованого.

Отримання пенсії при достроковому виході на пенсію(вернуться к перечню)

Призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію

Отримання пенсії за вислугу років(вернуться к перечню)

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.
Право на пенсію за вислугу років мають:
- окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу;
- робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені;
- водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;
- механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз'їзних, приміського і внутріміського сполучення);
- працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;
- робітники і майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання; - деякі категорії артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів відповідно до пункту "ж" статті 55;
- працівники освіти, охорони здоров'я, а також соціального забезпечення, які в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів і спеціальних службах безпосередньо зайняті обслуговуванням пенсіонерів та інвалідів, відповідно до пункту "е" статті 55;
- спортсмени відповідно до пункту "є" статті 55.
До заяви про призначення пенсії за вислугу років надаються такі документи:
1). пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання та вік;
2). довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику або документ про його відсутність;
3). документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній;
4). довідка про заробітну плату особи (додаток 1) за період страхового стажу. Починаючи з 01.07.2000 індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку за формою згідно із додатком 2.
5). документи про місце проживання (реєстрації) особи;
6). клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію;
7). документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого виду пенсії.
Пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

Отримання пенсії по інвалідності(вернуться к перечню)

Пенсії по інвалідності призначаються в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату здоров'я, внаслідок: а) трудового каліцтва або професійного захворювання;
б) загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства).
Пенсії по інвалідності призначаються незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.
Перелік документів для призначення пенсії по інвалідності:
1). Заява.
2). Паспорт, або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання та вік (копія).
3). Довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності.
4). Документи про стаж: трудова книжка (для працюючого – подання, для непрацюючого – копія трудової книжки), інші документи, які підтверджують стаж роботи.
5). Довідка про заробіток особи, який визначається відповідно до статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу роботи підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період такого стажу починаючи з 1 липня 2000 року, а в разі коли законодавством передбачено необхідність підтвердження заробітку за даними системи персоніфікованого обліку, - інформація про заробіток особи із системи персоніфікованого обліку.
6). Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
7). В разі необхідності:
- свідоцтво про одруження;
- свідоцтво про народження дитини;
- копії посвідчень, які надають право на підвищення пенсії заявнику;
- довідки, які надають право для призначення надбавок.
Якщо заявник не працює – довідка податкових органів про відсутність доходів від підприємницької діяльності.

Перелік документів для отримання надбавок до пенсій, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень(вернуться к перечню)

1). Паспорт, або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання та вік;
2). Документ про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї;
3). Документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно із статтями 12-16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");
4). Документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною;
5). Документи про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого;
6). Документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського;
7). Документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської;
8). Експертний висновок щодо встановлення причинного зв'язку смерті з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
9). Документи про нагородження знаком "Почесний донор України", "Почесний донор СРСР.

Перелік документів для призначення дострокових пенсій(вернуться к перечню)

1). Заява.
2). пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання та вік (копія);.
3). Документи про стаж: трудова книжка (для працюючого – подання, для непрацюючого – копія трудової книжки), інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи.
4). Довідка про заробіток особи, який визначається відповідно до статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу роботи підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період такого стажу починаючи з 1 липня 2000 року, а в разі коли законодавством передбачено необхідність підтвердження заробітку за даними системи персоніфікованого обліку, - інформація про заробіток особи із системи персоніфікованого обліку.
5). Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
6). В разі необхідності:
- свідоцтво про одруження,
- свідоцтво про народження дитини,
- копії посвідчень, які надають право на підвищення пенсії заявнику, довідки, які надають право для призначення надбавок.
7). Якщо заявник не працює – довідка податкових органів про відсутність доходів від підприємницької діяльності.

Зразки заяв та документів:(вернуться к перечню)

- Заява про призначення/перерахунок пенсії;

- Заява про виплату пенсії;

- Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії;

- Індивідуальні відомості про застраховану особу;

- Подання про призначення пенсії;