http://www.sublata.com

 

Надо информацию о ...

... отделениях оформлении паспортов
... оформлении паспорта гр. Украины
... оформлении заграничного паспорта гр. Украины
... регистрации места проживания
... образцах заявлений

 

Отделения оформления паспортов. Паспортные отделы РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве(вернуться к перечню)

Название Адрес Телефон
Голосеевский ул. Голосеевская, 15
(044) 525-5310
Дарницкий ул. Бажана, 3а
(044) 560-9839
Дарницкий ул. Новодарницкая, 3/15
(044) 566-1066
Деснянский ул. Драйзера, 22
-
Днепровский ул. Лебедева, 15
(044) 292-0349
Оболонский ул. Автозаводская, 25а
(044) 430-9341
Печерский ул. Суворова, 14/12
(044) 280-63-42
Подольский ул. Межигорская, 30
(044) 425-00-97
Святошинский (ул. Гната Юры, 9
(044) 403-0876
Святошинский пр. Победы, 60
(044) 456-6364
Соломенский ул. Ереванская, 25
(044) 242-5454
Соломенский ул. Донца, 18в
(044) 497-1137
Шевченковский ул. Б. Хмельницкого, 10
(044) 235-7162
Шевченковский ул. Герцена, 9
(044) 486-9129
Шевченковский ул. Пугачева, 17
(044) 483-2263
Городской ул. Тургеневская, 43
(044) 284-5671
Управление регистрационной и миграционной работы ГУ МВД Украины в г.Киеве бул. Т.Шевченко, 34
(044) 234-9051

Оформление паспорта гр. Украины (вернуться к перечню)

Паспорт громадянина України (далі - паспорт) видається кожному громадянинові України паспортною службою органів внутрішніх справ (далі - паспортна служба) після досягнення 16-річного віку.
- Записи, вклеювання фотокарток і відмітки у паспорті здійснюються паспортною службою.
- Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної книжечки, не обмежується. До паспортної книжечки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.
Порядок видачі, обміну паспорта і користування ним:
Видача та обмін паспорта провадяться у місячний термін за місцем постійного проживання громадянина.
Вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні громадянином 25 - і 45-річного віку провадиться у п'ятиденний термін.
Для одержання паспорта громадянин подає:

1) заяву за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України;
2) свідоцтво про народження;
3) дві фотокартки розміром 35х45 мм;
4) у необхідних випадках - документи, що підтверджують громадянство
України.
5) За видачу паспорта справляється державне мито
6) Для вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні
громадянином 25- і 45-річного віку подаються паспорт і дві фотокартки
зазначеного розміру


Обмін паспорта провадиться у разі:

1) зміни (переміни) прізвища, імені або по батькові;
2) встановлення розбіжностей у записах;
3) непридатності для користування


Для обміну паспорта громадянин подає:

1) заяву за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України;
2) паспорт, що підлягає обміну;
3) дві фотокартки розміром 35х45 мм.


Для обміну паспорта у зв'язку із зміною (переміною) прізвища, імені чи по батькові або встановленням розбіжностей у записах подаються також документи, що підтверджують ці обставини.
Для одержання, обміну паспорта і вклеювання до нього нових фотокарток громадянин подає документи і фотокартки не пізніш як через місяць після досягнення відповідного
віку або зміни (переміни) прізвища, імені чи по батькові, встановлення розбіжностей у записах або непридатності паспорта для користування.
Про втрату паспорта громадянин зобов'язаний терміново повідомити паспортну службу, яка видає тимчасове посвідчення, що підтверджує його особу.
Паспорт особи, яка припинила громадянство України відповідно до статті 19 Закону України "Про громадянство України", підлягає поверненню до паспортної служби.
Паспорт померлого здається до органів запису актів громадянського стану, який після реєстрації смерті громадянина надсилає його до паспортної служби.
Знайдений загублений паспорт підлягає здачі до паспортної служби.
В особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства або судом.
При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові.
Забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу.

(Витяг з Постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон")

Оформление заграничного паспорта гр. Украины(вернуться к перечню)

Паспорт є власністю України.

Паспорт оформляється:

1) громадянам України, що досягли 18-річного віку і постійно проживають в Україні, - за їх особистим зверненням або
зверненням законних представників таких громадян щодо одержання паспорта до підрозділів служби громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем проживання. У виняткових випадках (за наявності вимог держави, до
якої здійснюється виїзд, чи міжнародної організації, якщо виїзд пов'язаний з участю у заходах, які здійснюються
такою організацією, а також у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини -
громадянина України) паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-річного віку;
2) громадянам України, що постійно проживають, перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні,
стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном і досягли 16-річного віку, - за їх
особистим клопотанням про одержання паспорта або клопотанням їх законних представників, поданим до
закордонних дипломатичних установ України. Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, можуть
подати клопотання про одержання паспорта також до Міністерства закордонних справ України. Оформлення паспорта
громадянам України, які не досягли 16-річного віку, провадиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання
батьків або їх законних представників у разі потреби в самостійному виїзді таких осіб за кордон;
3) особам, що проживають за кордоном і в установленому законодавством порядку набули громадянства
України,дипломатичними представництвами чи консульськими установами України за кордоном.


Паспорт оформляється протягом не більш як трьох місяців з дня подання звернення щодо його одержання, а в разі, коли поїздка зумовлена необхідністю термінового лікування особи, яка від'їжджає, пов'язана з від'їздом особи, що супроводжує тяжкохворого, чи викликана смертю родича, який проживав за кордоном, - протягом трьох робочих днів. У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України паспорт оформляється протягом десяти робочих днів.
Бланки паспортів виготовляються на замовлення Міністерства внутрішніх справ України і є документами суворої звітності.
Громадянин повинен надійно зберігати паспорт.
У разі втрати паспорта громадянин зобов'язаний невідкладно повідомити про це орган, який його видав, чи найближчу закордонну дипломатичну установу України.
Забороняється вносити до паспорта записи, не передбачені цим Положенням або законодавством.
Строк дії паспорта становить десять років.

Перелік документів для оформлення паспорту гр. України для тимчасового виїзду за кордон:

1) паспорт гр. України + ксерокопія першої сторінки загальногромадянського паспорта.
2) оригінал та копія довідки податкового органу про присвоєння індетифікаційного коду (номеру) (призвіще,
ім'я,по-батькові повинно добуквенно співпадати з даними паспорта).
3) квитанцію про сплату державного мита на суму 170 грн. (зразок квитанції №5 в Ощадбанку) від сплати держмита
звільняються особи: - 100% - інваліди 1-2 групи;- 100% - чорнобильці 1-2 категорій; - 50% учасники бойових дій. У
випадку звільнення заявника від сплати державного мита необхідно надати документ (оригінал та ксерокопію), що
пітдверджує наявність пільг.
4) квитанція про сплату інформаційних послуг у розмірі 20 грн. 40 коп. (зразок квитанцій №2 в Ощадбанку) .
5) оригінал та копія свідоцтва про народження неповнолітніх дітей (в разі внесення відомостей про дітей; якщо дитині
виповнилось 5 років - 3 матові кольорові фотокартки розміром 3,5 Х 4,5 в конверті.
6) в разі виникнення питань щодо іноземного перекладу в паспорті прізвища та імені заявника можуть бути внесені
зміни при наявності підстав. Зміни проводяться за рішенням керівництва відділу, потрібна заява для отримання
погодження.
7) у разі наявності у заявника паспорта для виїзду за кордон, проїздного документу дитини оформленного раніше,
необхідно подати. У разі оформлення додаткового (2 паспорту) закордонного до документів додається заява з
резолюцією керівництва відділу + копія попереднього.
8) чоловіки віком від 18 до 25 років, які не проходили війскову службу - довідку з війскомату (призовник - "Витяг з
протоколу призовної комісії, офіцеру запасу - "Довідка для офіцера запасу.
9) чоловікам віком від 18 до 25 років які проходили службу, оригінал та ксерокопію війскового квитка.
10) закордонний паспорт отримується власником або за нотаріальним дорученням при наявності паспорту.
Оформлення анкети та фотографування проводиться під час прийому.

Полезный совет: Если у Вас закончились свободные листики в загранпаспорте и Вы меняете его на новый - снимите себе копию всех страничек старого (его у Вас заберут). В будущем эта копия может пригодится например при получени виз в некоторые страны, т.к. в чистый паспорт многие ставят визы с неохотой.

(Витяг з Постанови Верховної Ради України від 26 червня 1992 року "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон")

Регистрация места проживания(вернуться к перечню)

Громадянин України, зобов'язаний протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Для реєстрації особа подає:

1) письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто. У разі якщо особа з поважної причини не
може самостійно звернутися до уповноваженого органу, реєстрація може бути здійснена за зверненням іншої особи
на підставі доручення, посвідченого в установленому порядку;
2) паспортний документ. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво
про належність до громадянства України.
3) квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;
4) два примірники талона зняття з реєстрації.

Заява особи про реєстрацію місця проживання є єдиною підставою для реєстрації місця проживання особи.
Особи, які перебувають більше одного місяця за межами адміністративно-територіальної одиниці, в якій зареєстроване їх місце проживання, і які мають невиконані майнові зобов'язання,
накладені в адміністративному порядку чи за рішенням суду, або призиваються на дійсну військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості,
зобов'язані зареєструвати місце перебування.
При зміні місця проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється повноваження органу реєстрації, особа, яка зареєструвала місце проживання,
або її законний представник повинні письмово повідомити про це відповідний орган реєстрації протягом семи днів.

Зняття з реєстрації місця проживання
Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за новим місцем проживання особи, остаточного рішення суду
(про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.
Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто.
У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутися до органу реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснено за зверненням іншої особи та на
підставі доручення, посвідченого в установленому порядку.
Зняття з реєстрації місця проживання неповнолітніх, які не мають батьків, та осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

(Витяг з закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003 р.)

Образцы заявлений:(вернуться к перечню)

- на выдачу паспорта;
- на новый вместо утраченного;
- на регистрацию места проживания (+ талон снятия с регистрации)купить диплом в астрахани - БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ с доставкой на.